Peticija – inicijativa za rešavanje problema u vezi zaštite biodiverziteta i životne sredine

Imajući u vidu činjenice da:

– u Srbiji nije završen popis vrsta koje tu žive, a koji su evropske zemlje završile još u prošlom veku;
– u zaštitu ugroženih vrsta, kao neprofitnu oblast se ne ulaže, što je dovelo do naglog devastiranja biodiverziteta i nestajanja značajnih vrsta i čitavih staništa u kojima one žive;
– mladi, budući stručnjaci se ne opredeljuju za rad u ovoj oblasti, jer ne postoji perspektiva za njihov rad;
– ne sprovode se zakonske odredbe, a vladini stručni organi postavljaju se ispred nauke i struke umanjujući značaj i uticaj nezavisnog stručnog mišljenja u donošenju odluka;
– strukovno udruženje bavi se perifernim stvarima, ne ulazeći u rešavanje narastajućih potreba društva za rešavanjem ekoloških problema;
– državni činovnici donose odluke u interesu investitora i profita, koje imaju dalekosežne posledice po zaštitu biodiverziteta;
– zaštićenim područjima upravljaju organizacije koje imaju sukob interesa u zaštiti prirodnih resursa i najčešće su nezainteresovane za zaštitu prirodnih dobara, kao njihove osnovne delatnosti;
– Ustav Republike Srbije ne prepoznaje na adekvatan način značaj prirodne baštine;
– licence za rad na zaštićenim vrstama i u zaštićenim područjima ne izdaje strukovno udruženje, već vladini organi, što je neprimereno u savremenom demokratskom društvu i otvara mogućnost raznih vidova korupcije i ucena;
– onemogućava se kvalifikovanim stručnjacima i institucijama rad, a nekvalifikovanim, nevladinim organizacijama dodeljuju se projekti od nacionalnog značaja.

Jasno je da navedeno ne doprinosi očuvanju biodiverziteta i životne sredine, kao i da su posledice takvog stanja suprotne zahtevima očuvanja biodiverziteta koji se postavljaju pred Republiku Srbiju u procesu dostizanja standarda i pristupa Evropskoj uniji, u skladu sa našim saznanjima upućujemo ovu:

INICIJATIVU O IZMENI POSTOJEĆIH PRAVNIH AKATA I
INICIJATIVU O NEOPHODNOSTI PUNE PRIMENE POJEDINIH PRAVNIH AKATA, KAKO JE DALJE NAVEDENO:

1. Zahtev za unošenje u Ustav Republike Srbije pojma “PRIRODNA BAŠTINA” (kao što u Ustavu postoje pojmovi “Kulturna” ili “Istorijska” baština), umesto dosadašnjeg termina “Prirodne retkosti”, a u okviru najavljenih izmena Ustava Republike Srbije.
2. Pokretanje različitih projekata “ex situ” zaštite kritično ugroženih vrsta, podvrsta i populacija (Zakon o zaštiti prirode RS).
3. Povezivanje krio-genetskih baza za čuvanje uzoraka kritično ugroženih vrsta, podvrsta i populacija (Zakon o zaštiti prirode RS).
4. Izmena zakonske regulative u cilju obaveznog zapošljavanja većeg broja biologa-ekologa u zaštićenim prirodnim dobrima, radi realizacije programa konzervacione biologije “in situ” (Zakon o zaštiti prirode i Zakon o nacionalnim parkovima RS).
5. Davanje ovlašćenja strukovnim udruženjima za izdavanje licenci istraživačima za rad sa zaštićenim vrstama, kao i rad u zaštićenim područjima, a po ugledu na druge evropske zemlje (izmena odredbi Zakona o zaštiti prirode, koje se odnose na uzorkovanje zaštićenih vrsta i rad u zaštićenim područjima).
6. Jasno definisanje i razgraničenje nadležnosti u vezi planiranja i sprovođenja svih zakonom predviđenih oblika monitoringa, kao i definisanje načina javnog saopštavanja rezultata monitoringa stanja biodiverziteta i životne sredine.
7. Definisanje i razgraničenje statusa i korišćenja baza podataka kojima upravljaju nevladine organizacije i zvaničnih baza podataka o biodiverzitetu i životnoj sredini, kojima upravljaju Agencija za zaštitu životne sredine i Zavod za zaštitu prirode RS.
8. Ponovo pokretanje, u okviru rada Srpske akademija nauka i umetnosti, programa istraživanja nacionalne flore, vegetacije i faune, sa ciljem izdavanja svezaka nacionalne flore, vegetacije i faune.
9. Postizanje nacionalnog konsezusa o programu pošumljavanja teritorije Republike Srbije, obzirom na intenzivnu eksploataciju šumskog fonda, nastupajuće klimatske promene i dezertifikaciju, a u uslovima kada je eksploatacija uglja svedena na minimum i kada je na snazi moratorijum na izgradnju nuklearnih centrala.

U Beogradu, 08.10.2018. godine

Potpisnici inicijative

Ukoliko ste saglasni sa navedenim, molimo vas da potpišite peticiju. Hvala.

Ime

Prezime

Adresa stanovanja

Email adresa