XIV Konkurs za najbolju fotografiju 2018. godine – “Ptice u akciji”

Kao i ranijih godina, Fondacija za zaštitu ptica grabljivica otvara konkurs za najbolju fotografiju na temu „Ptice u akciji”, pod pokroviteljstvom „Foto saveza Srbije”.

Ideja konkursa najboljih fotografija ptica je da boravak u prirodi dobije još jedan smisao i da podstakne ljude da ovekoveče trenutke provedene sa pticama.

Najbolje fotografije sa dosadašnjih konkursa se nalaze na plakatima i kalendarima Fondacije, prikazujući svu lepotu raznovrsnosti i istovremeno pozivajući da se radi na zaštiti ugroženih vrsta u Srbiji. Cilj nam je i da popularišemo autorsku fotografiju koja je inspirisana pticama, ali i da skrenemo pažnju na veoma loš status ugroženih vrsta i prirodnih staništa u Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nije ograničeno! Na njemu mogu učestvovati svi, bez obzira na mesto boravka i to da li se fotografijom bave profesionalno ili amaterski. Prema pravilima konkursa jedan učesnik može poslati do četiri (4) fotografije. U obzir dolaze samo fotografije divljih ptica, isključivo snimljenih u prirodi. Svi radovi iz zooloških vrtova ili ptica iz zarobljeništva i odgoja će biti isključeni. Fotografije mogu biti crno-bele ili u boji ili u digitalnom obliku. Format fotografije je “JPG”, najmanje u veličini 1920 piksela po dužoj stranici formata, u rezoluciji 300 dpi.
Svaku pošiljku fotografija treba da prati i “Prijavni list” sa podacima o autoru i radovima (ime, prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail), odnosno gde i kada je snimljena fotografija. Naziv fotografije i redni broj moraju biti u skladu sa Prijavom, a potpisivanjem Prijave autor izjavljuje da su sve slike njegovo autorsko delo, odnosno da će snositi troškove spora oko autorstva, ukoliko do njega dođe. PRIJAVNI LIST…

Uz striktno poštovanje autorskih prava, radove koji učestvuju na Konkursu, Fondacija za zaštitu ptica grabljivica će koristiti za postizanje svojih ciljeva – zaštite ugroženih vrsta, osim ukoliko se autor pismeno ne izjasni drugačije. Ustupanje fotografija trećim licima je moguće jedino po dogovoru sa autorom!

Rok za prijem ovogodišnjih radova je 1. novembar 2018. godine. Nakon toga stručni žiri će pregledati radove i izabrati najbolje fotografije. O svojoj konačnoj odluci će obavestiti zainteresovane najkasnije do 15. novembra 2018. godine, preko sajta Fondacije i Facebook stranice. Nagrađeni će biti obavešteni i e-mailom.

Najbolja fotografija će se naći na plakatu Fondacije, a njen autor će imati akreditaciju za fotografa na programu markiranju supova u 2019. godini ili izlet u koloniju beloglavog supa na Uvcu. Druga nagrada je izlet u organizaciji Fondacije u Specijalni rezervat prirode “Klisura reke Trešnjice” u maju mesecu 2019. godine. Treća nagrada je objavljivanje nagrađene fotografije u propagandnim materijalima Fondacije.
Takođe, kompanija “Publikum” će izdati kalendar za 2019. godinu, sačinjen od 13 (trinaest) najboljih fotografija sa Konkursa. Svi autori fotografija koje se nalaze na kalendaru će ga dobiti tokom decembra meseca 2018. godine.

Fondacija za zaštitu ptica grabljivica će organizovati i izložbu najboljih fotografija u decembru 2018. godine, a o mestu i datumu naknadno ćemo informisati zainteresovane. Izložbu će pratiti i katalog odabranih radova na četrnaestom kalendaru Fondacije za 2019. godinu, koji će uključivati kataloške podatke i biće dostavljen autorima fotografija, bilo na samoj izložbi ili do kraja 2018. godine. Na izložbi će biti održana i promocija plakata sa nagrađenom fotografijom sa konkursa.

Napominjemo da Fondacija ne snosi odgovornost za neispravnost medija u vreme prispeća radova, a nastojaćemo da obavestimo autore kako bi blagovremeno poslali novi materijal, u slučaju da poslati nije primljen ispravno. Fotografije možete poslati poštom na adresu:

Fondacija za zaštitu ptica grabljivica
Bulevar despota Stefana 142, 11000 Beograd
ili
na e-mail: grifon@ibiss.bg.ac.rs

Jelica Dimitrijević, sekretar
Fondacija za zaštitu ptica grabljivica
Bulevar despota Stefana 142
11000 Beograd
Kont. tel. +381112078352 i mob. +3816112794042

Dodatne informacije o konkursu potražite u: PROPOZICIJE KONKURSA “PTICE U AKCIJI” 2018. GODINE

Ovde možete pogledati kako su izgledale najbolje fotografije na prošlogodišnjem konkursu, koje su se našle na našem kalendaru: Kalendar za 2018. godinu