Upravljanje populacijom beloglavog supa korišćenjem satelitske tehnologije

04.09.2018.

Predlog projekta “Upravljanje populacijom beloglavog supa korišćenjem satelitske tehnologije” je Fondacija za zaštitu ptica grabljivica uputila Ministarstvu zaštite životne sredine aprila 2018. godine na konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društa u oblasti zaštite životne sredine. Projekat je dobio podršku i Ministarstvo za zaštitu životne sredine ga delimično finansira.

Podaci o projektu:

– Projekat se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite životne sredine
– Projekat realizuje Fondacija za zaštitu ptica grabljivica, Beograd
– Partneri na projektu su:
1. Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”
2. JP “Rezervat Uvac” d.o.o. i
3. “BeoZoo vrt”

Projekat su pomogli:
– Telekom Srbija a.d.
– Publikum d.o.o. Beograd
– DSP Chromatography
– Filip Travel
– Alpinističko Speleološki Akademski klub (ASAK)
– Speleološki klub “Ponir”, Banja Luka

Projekat ima II faze:

I faza je završena tokom juna meseca 2018. godine, a odnosi se na markiranje mladunaca beloglavih supova na gnezdu. Dva alpinističko-speleološka tima i ornitologa su radili na obilasku gnezda, uzimanju morfometrijskih parametara mladunaca, uzoraka za bazu DNK-a i uvođenje jedinki u jedinstvenu evidenciju. Uspešno je markirano 21 ptica.

II faza projekta je u toku i podrazumeva čitav niz aktivnosti na pripremi i realizaciji hvatanja, obeležavanja, uvođenja u evidenciju, prema standardizovanim protokolima odraslih ptica uz pomoć klopke u rezervatu Uvac, kao i analizu i predstavljanje podataka javnosti.

U okviru II faze je ključni deo projekta – postavljanje satelitskih platformi (odašiljača) na tri jedinke beloglavog supa, što će omogućiti svakodnevno praćenje u realnom vremenu, sa velikom količinom podataka. Jedan od obeleženih supova koji će poneti odašiljač je i ptica koja se izlegla u zarobljeništvu, iz programa zaštite ptica grabljivica ex-situ, koji se realizuje u BeoZoo vrtu.

Veći deo aktivnosti II faze je već realizovan:
1. Sva tri odašiljača su pristigla i testirana.
2. Dobijene su dozvole Ministarstva za zaštitu životne sredine za aktivnosti na projektu.
3. Beloglavi sup koji se izlegao u BeoZoo vrtu 2016. godine, nazvan “Piroćanac” je uspešno prebačen u prihvatni centar na Uvcu, gde je bio na prilagođavanju okruženju.
4. Rekonstruisana je klopka na Uvcu i aktivirana.
5. Urađena je rekonstrukcija Web prezentacije Fondacije, kako bi se na njoj mogli prikazati rezultati satelitskog praćenja supova i ostale aktivnosti na projektu.
6. Pripremljen je i distribuiran promotivni materijal.
7. Organizovan Međunarodnog miting „Dan zaštite lešinara na Balkanu“.
8. Opremljena su tri beloglava supa satelitskim odašiljačima i pušteni na slobodu.

Sada se radi na analizi i predstavljanju podataka.

30.09.2018. kretanje "Piroćanca" tokom septembra meseca / 30.09.2018. The movement of "Piroćanac" during September

Picture 1 of 13