Završen je XIII Konkurs Fondacije za zaštitu ptica grabljivica „Ptice u akciji“

Prestižni konkurs Fondacije za zaštitu ptica grabljivica koji okuplja eminentne fotografe ptica u Srbiji, je sa najvećom tradicijom sa ovimh prostora. Svi fotografi ptica koji drže do sebe oprobali su se makar jednom na ovom konkursu. Ove godine je konkurisalo 16 autora sa 62 rada. Žiri je doneo teške odluke da izdvoji najbolje fotografije među izuzetnim ostvarenjima. Da bi približili najznačajnija ostvarenja javnosti žiri je izabrao 30 fotografija od 14 autora koje će biti prikazane na izložbi od 1.12. do 7.12.2017. u galeriji Udruženja umetnika željeznice koja se nalazi na prvom levom peronu. Izložba se otvara u 19 h. a posetioci će imati mogućnost da izaberu svoju najlepšu sliku. Na zatvaranju izložbe biće zvanično dodeljena nagrada publike za najbolju fotografiju. Od 13 najboljih fotografija Fondacija za zaštitu ptica grabljivica će štampati kalendar za 2018. godinu. Planiramo da kalendar bude odštampan do otvaranja izložbe a i najbolji rad će biti na plakatu Fondacije.

1. Prvu nagradu sa fotografijom pupavaca dobio je Gergely József. Ovo je treći put da ovaj autor osvaja prvu nagradu.

Pupavac

2. Druga nagrada je mužjak eje livadarke autora Vladana Vučkovića.

Eja livadarka

3. Treća nagrada je pripala Zoranu Mеčanin sa fotografijom kobca.

Kobac

XIII Konkurs Fondacije za zaštitu ptica grabljivica za fotografije na temu “Ptice u akciji”

DSCF3885

PROPOZICIJE I UČEŠĆE


1. ORGANIZATOR Fondacija za zaštitu ptica grabljivica - Beograd

2. UČEŠĆE Pravo učešća imaju fotografi iz celog sveta

3. TEME a) Ptice u akciji (ND color-mono)

4. BROJ RADOVA Za učešće na Salonu fotografija “Pice u akciji” autori konkurišu sa crno belim ili kolor fotografijama. Maksimalni broj radova je četiri (4). JPG fotografije moraju biti u rezoluciji 300 dpi. Najmanja dimenzija može biti 1920 piksela po dužoj strani fotografije. FAJL NE SME BITI Manji OD 2Mb. Fotografije moraju biti obeležene rednim brojem i nazivom fotografije. Obavezno ovim podacima popuniti i prijavu.

5. ŽIRI
- Zoran Milutinović - FSS majstor
- Luka Ristanović - Publikum
- Aleksandar Milosavljević - ULUPUDS
- Saša Preradović – dipl. foto,EFIAP/ b,MFFSS..
- Irena Hribšek – Fondacija za zaštitu ptica grabljivica

6. NAGRADE 1. nagrada - Plakat Fondacije sa pobedničkom fotografijom, Učešće u programu markiranja supova ili poseta sa članovima Fondacije koloniji supova Uvac (25-26. juni.) 2. nagrada - Obilazak Specijalnog rezervata prirode Klisure Trešnjice (7.maj.) 3. nagrada – Nagrada publike je naslovna strana kalendara. 13 fotografija sačinjavaće kalendar za 2018. godinu sa najboljim fotografijama sa konkursa.

7. KATALOG I KALENDAR Učesnici konkursa dobijaju CD katalog Autori čije su fotografije odabrani za kalendar dobijaju kalandar za 2018. godinu

8. PRIMEDBE Organizator može koristiti fotografije za promociju svojih aktivnosti bez plaćanja naknade za autorski honorar, osim ako autor to izričito ne naglasi.

9. KALENDAR IZLOŽBE
Prijem radova.................................................................. 30.10.2017.
Žiriranje.......................................................................... 10.11.2017.
Rezultati žiriranja (na sajtu Fondacije i slanje e-mail-a)…15.11.2017.
Izložba............................................................................ 1.12.2017.
Slanje kataloga ............................................................. 31.12.2017.
Slanje kalendara ............................................................. 31.12.2017.


10. DOSTAVLjANJE RADOVA Upload ovde.

11. KONTAKT e-mail: grifon@ibiss.bg.ac.rs