Postavljeni prvi satelitski odašiljači

Prvi tim Fondacije je na terenu. Postavili smo tri satelitska odašiljača na supove. Čekamo uskoro rezultate.