Uspešno pušteni beloglavi supovi sa satelitskim odašiljačima

Danas smo uspešno pustili tri beloglava supa sa satelitskim odašiljačima u SRP “Uvac”. Na fotografiji možete videti gde noće naši junaci. Uskoro će biti više podataka o kretanju.