Testirana tri satelitska odašiljača “OrniTrack-50–GPS/GSM”

Danas su testirana sva tri pristigla satelitska odašiljača “OrniTrack-50 – GPS-GSM tracker”, koja planiramo da postavimo na tri naša beloglava supa, kako bismo u narednom periodu pratili njihovo kretanje. Odašiljači rade odlično!

Testiranje je obavljeno na krovu Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković”.

Čak i minimalna pomeranja na krovu Instituta su zabeležena!