Beloglavi sup sa krilnom oznakom “29” koji se izlegao na Uvcu viđen na Trešnjici

Beloglavi sup koji nosi žuto-plavi marker “29” na desnom krilu se izlegao ove godine u Kladnici u pećini.

– 03.06.2018. godine. markirala ga je na gnezdu druga smena ekipe koja radi markiranje.
– 16.08.2018. godine zabeležila ga je kamera sa video nadzora na hranilištu Rastoke na Uvcu.
– 14.09.2018. godine viđen je na steni kod hranilišta u SRP “Klisura reke Trešnjice”, pokazujući da postoji veza između ove dve kolonije udaljene oko 60 km.

Namera nam je da započnemo markiranje i na Trešnjici kako bismo pratili jedinke i iz te kolonije. Opština Ljubovija takođe želi da pomogne u rešavanju problema sa kojima se susreću ljudi koji rade na hranilištu u klisuri reke Trešnjica. Nadamo se da ćemo sa Upravljačem zaštićenog područja SRP “Trešnjica”, “Naturom” iz Valjeva i ostvariti predloženi plan.

Markiranje beloglavog supa sa oznakom “29” u Kladnici, 3.6.2018.

Snimak sa video nadzora na hranilištu Rastoke na Uvcu, 16.08.2018.

Fotografija stene nasuprot hranilišta na Trešnjici, 14.09.2018.